Metin Kozak

Professor

I hold Bachelor’s degree from Cukurova University (Turkey), Master’s from Dokuz Eylul University (Turkey) and Ph.D. from Sheffield Hallam University (UK); all relating to tourism and hospitality management. I have published a wider range of articles in top-tier journals such as (i.e. Annals, TM, JTR, IJHM, Cornell Quarterly, JTTM), conference papers in more than 40 countries and books released by Elsevier, Routledge, CABI, Emerald, Springer, Cambridge Scholars Publishing among others. I act as the co-editor of Anatolia and serves as an editorial board member of over 20 journals including Annals, JTR, JTTM, JBR, and TA. In addition, I have served as an ad-hoc reviewer for many other tourism and hospitality journals. As a Research Fellow and Visiting Professor, I was affiliated with the University of Namur (1 September 2005-1 September 2006, Belgium), College of Charleston (20 June-10 July 2005, USA), Bournemouth University (1 July-15 August 2012, UK), Hong Kong Polytechnic University (1 August 2014-1 August 2015, Hong Kong SAR), and Bournemouth University (1 July-1 September 2016, UK). On the one side, I am involved in several tourism-based national and international research projects, particularly with my partners based in Europe and the US. Developing such partnerships has resulted in publishing quality journal papers, conference presentations and book chapters. On the other side, I have been invited as a guest lecturer to conduct seminars or lectures in more than 15 countries worldwide. I also have an extensive experience in taking parts in the organization of various tourism and hospitality conferences, e.g. ATMC, Graduate Research Conference in Tourism and Hospitality, Interdisciplinary Tourism Research Conference, and IAST, TRC, AIEST, and CPTHL. I am the co-founder of the above first three conferences. As of September 2017, my works have received over 350 citations in ISI-referenced journals and over 9,500 citations counted by Google Scholar. Recently, I was ranked among the top 25 prolific tourism researchers in terms of the number of publications from 1985 to 2004 (Zhao & Ricthie, 2007) and from 2000 to 2009 (Park, Phillips, Cantr & Abbott, 2011). I was also ranked among the top 50 prolific scholars in terms of the frequency of cited articles (McKercher, 2008). I am elected as the Fellow of the International Academy for the Study of Tourism (Hong Kong, SAR), Research Centre (Austria), International Academy of Culture, Tourism and Hospitality Research (USA), and Association of Scientific Experts in Tourism (Switzerland). My research interests entail quality management, destination management and marketing, and consumer behaviour. My current affiliation is with Dokuz Eylul University, Turkey.

Hakkımda


Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (1991) mezunuyum. Yüksek Lisans derecemi Dokuz Eylül Üniversitesi’nden (1993) aldım. Yüksek Lisans tezimin bir parçası olarak arz ile ilgili çeşitli faktörlerin Türkiye’deki uluslararası turizm talebine etkisini analiz ettim. Sheffield Hallam Üniversitesi’nde tamamladığım Doktora tezimde (2000), tezinde kıyaslama (benchmarking) yaklaşımının tesisler, turist tatmini ve turist harcamaları gibi çeşitli kriterler çerçevesinde uluslararası turizm destinasyonlarında uygulanabilirliğini araştırdım. Hem Türkiye, hem de İspanya tatil bölgelerinin ele alındığı bu çalışma, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (European Foundation for Quality Management) tarafından Toplam Kalite Yönetimi alanında en iyi üç Doktora tezi arasında gösterildi. Doktora tezi dışında aldığım diğer bazı akademik ödüllerim de bulunmaktadır. 2008 ve 2009 yıllarında, sırasıyla ABD ve Avusturya’da düzenlenen kongrelerde sunulan bildirilerle en iyi çalışma ödülünü, 2003 yılında da TYD Yılın Turizm Araştırmacısı ödülünü aldım.

I. Eğitim–Öğretim Açısından Sorumluluk
1992 yılında Muğla Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak başladığım görevimi 2012 yılında Profesör olarak tamamlayarak Dokuz Eylül Üniversitesi’ne geçtim. Ayrıca 2008–2010 yılları arasında Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü ve Üniversite Senato Üyeliği görevlerini yürüttüm. Yöneticilik anlayışım, uluslararası düzeyde rekabet edebilmek için çağdaş tekniklerin kullanımı ile öğrencilerin en son bilgi ve teknoloji ile donatılması üzerine oldu. Bu kapsamda, yurtdışı birçok üniversitede misafir öğretim üyesi olarak ders vererek elde ettiğim deneyimimi kendi derslerime ve okuluma aşılamaya özen gösterdim. Misafir öğretim üyesi olarak bulunduğum üniversitelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: Bournemouth Üniversitesi (İngiltere), Hong Kong Polytechnic Üniversitesi (Hong Kong), Balerik Adaları Üniversitesi (İspanya), Sheffield Hallam Üniversitesi (İngiltere), Oxford Brookes Üniversitesi (İngiltere), Brock Üniversitesi (Kanada), Esfahan Üniversitesi (İran), Lulea Üniversitesi (İsveç), Valensiya Üniversitesi (İspanya), Kodolonyi Janos Üniversitesi (Macaristan), Namur Üniversitesi (Belçika), Charleston Üniversitesi (ABD), Algarve Üniversitesi (Portekiz), Ulusal Chai Üniversitesi (Tayvan), Peng-hu Adası Üniversitesi (Tayvan), Assumption Üniversitesi (Tayland), Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Finlandiya), Tahran Üniversitesi (İran), Astana Gumilyov Üniversitesi (Kazakistan). Ayrıca, 2005-2006 yılları arasında Belçika’nın Namur Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü’nde görev yaparak, eğitim-öğretim ve araştırma konusunda buradan elde ettiğim deneyimimi derslerimde paylaşmaktayım. Halen yürütmekte olduğu dersler arasında Tüketici Davranışları, Turizm Pazarlaması ve Araştırma Yöntemleri yer almaktadır. Daha önce görevli bulunduğum Hong Kong Polytechnic Üniversitesi’nde de Yüksek Lisans düzeyinde Araştırma Yöntemleri, Turizm Pazarlaması ve Stratejik Yönetim derslerini verdim.

II. Araştırma Açısından Sorumluluk
Yurtiçinde ve yurtdışında yürütülen ve bilimsel yayın olarak akademik ortamlarda yer alan pek çok araştırmaya sahibim. Akademik ilgi alanlarım, kalite yönetimi, kıyaslama, destinasyon yönetimi ve pazarlaması, tüketici davranışları, rekabet edebilirlik, markalaşma, nicel araştırma yöntemleri ve performans ölçümleme üzerine olup, İngilizce ve Türkçe dillerinde 100 civarında makalem bulunmaktadır. Ayrıca turizm, konaklama, bölgesel gelişme, uluslararası yönetim ve uluslararası pazarlama alanlarında İngiltere, ABD, Danimarka, Kanada, Portekiz, Çin, İsviçre, Yunanistan, Hırvatistan, İspanya, Avustralya, Avusturya, İrlanda, İtalya, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Almanya, Kore, Japonya, Polonya, Tayland, Fransa, Norveç ve Türkiye gibi birçok ülkede düzenlenen uluslararası konferanslarda 60 üzerinde bildiri sundum.

Ekim 2017 itibariyle, eserlerime 500 (ISI) ve 9500 (Google Scholar) dolayında atıf almış olmam da, tamamladığım çalışmaların sosyal fayda anlamında önemine işaret etmektedir. Bu kapsamda, 1998-2007 yılları arasında en fazla atıf alan turizm araştırmacıları sıralamasında ilk 30 içerisinde yer aldım (McKercher, 2008). Yine 1985-2004 yılları arasında en fazla yayın yapanlar sıralamasında da ilk 36 içerisinde (Zhao & Ritchie, 2007); 2000-2009 yılları arası yayın sıralamasında da, turizm alanında 13., turizm-otelcilik alanında 24. sırada yer aldım (Park, Philips, Canter & Abbott, 2011).

Doktora yıllarından bu yana, tüketici davranışları modelinin birçok aşamasını ayrıntılı inceleyerek sonuçlarını makale, konferans bildirisi ve kitap halinde bilim dünyası ile paylaştım. 2005-2006 yılları arasında ziyaretçi araştırmacı olarak bulunduğum Namur Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde (Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix) Prof.Dr. Alain Decrop ile birlikte, karar verme stratejileri üzerine çalışmalarda bulundum. Bu konuda oldukça geniş kapsamlı bir araştırma fırsatı yakalamam ve buradan elde ettiğim çıktıları son yıllarda yayın haline getirmem ile birlikte, tüketici davranışları modelinin bütün aşamalarını ampirik araştırmalar anlamında tamamlama şansına sahip oldum. İlerleyen yıllarda bu alanda daha spesifik konular üzerine yoğunlaşmayı planlamaktayım.

III. Sosyal Sorumluluk
Bizden sonra gelecek olan genç nesle iyi bir model olmayı amaç edindiğim için bu kapsamdaki çalışmalarım sosyal sorumluluk bakımından akademik, eğitim-öğretim ve sektör olmak üzere üç grupta ele alınabilir:

 • Akademik anlamda konuşmacı olarak birçok seminer ve toplantıda misafir konuşmacı olarak görev aldım. Anatolia dergisinin eş editörü olarak ve birçok dergide hakemlik yaparak bilginin uluslararası ortamda paylaşımına destek olmaya çalıştım. 1990 yılında Türkçe yayımlanmaya başlayan Anatolia dergisinin günümüzde uluslararası bir kimlik kazanmasında önemli rol oynadım ve Türkiye’nin böyle bir dergi ile dünyada temsil edilmesi konusunda her zaman gurur duydum. İçinde Annals of Tourism Research, Journal of Travel Research, Journal of Business Research ve Tourism Analysis gibi dergilerin de yer aldığı 20 üzeri uluslararası akademik derginin hakem grubunda yer almaktayım. Diğer taraftan, pek çok diğer akademik derginin de zaman zaman hakem grubunda yer almakla birlikte, Tourism Review, International Journal of Culture, Society and Leisure, Journal of Hospitality Management and Marketing, International Journal of Tourism Research ve International Journal of Tourism Policy dergilerinin de misafir editörü olarak görev yaptım.

Son 13 yıldır organizasyonunu üstlendiğim birçok konferans ile geniş bir kesimden araştırmacıların bir noktada buluşarak network oluşturmasına ve bilgi paylaşımına aracılık etmekteyim. Mayis 2018 döneminde düzenlenecek olan Lisansüstü Turizm Araştırmaları Kongresi ’nin (10th World Graduate Research Conference in Tourism, Hospitality and Leisure) geleneksel bir bilimsel etkinlik haline getirilerek turizm alanında birçok kesim ve ülkeden araştırmacıların Türkiye’ye gelerek bildiri sunmalarını amaç edinmekteyim. Benzer bir amaçla, 2012 yılından itibaren uluslararası düzeyde yer alan olan Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (Interdisciplinary Tourism Research Conference) için de yola çıktım. Bu iki etkinliği de, Prof.Dr. Nazmi Kozak ile birlikte tasarlamakta ve organize etmekteyiz. Uluslararası konferans etkinlikleri içerisinde turizm pazarlaması alanında eksiklik hissetmesi sonucunda 2005 yılında Advances in Tourism Marketing Conference dizisine başladım ve kısa sürede bütün kesimler tarafından ilgi gören bir etkinlik haline gelmesine öncülük ettim. Bu konferansın bir sonraki oturumu 2019 yılında yerine getirilecektir. Bu konferansların yanı sıra, IAST, CPTHL, TRC ve AIEST gibi diğer bazı köklü uluslararası konferansların da Türkiye’de düzenlenmesine öncülük ettim.

Ayrıca her yıl geleneksel olarak düzenlenen Araştırma Yöntemleri Semineri etkinliklerinde Türkçe ve İngilizce dillerinde uyulması gereken akademik yazım kuralları konusunda dersler vererek, özellikle turizm alanı dışından gelen genç araştırmacılarla, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli yayın yapma konusundaki deneyimlerimi paylaştım. Akademik yazım kuralları seminerine bugüne kadar katılan öğrenci sayısı 150 dolayındadır. Sosyal sorumluluk anlamında diğer bir önemli etkinliğim ise, Prof.Dr. Nazmi Kozak ile birlikte, Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı dizisini başlatmak olmuştur. Ülkemizin farklı üniversitelerinden akademisyenlerin ve zaman zaman da sektör temsilcilerinin davet edildiği bu toplantılarda turizm eğitiminin şimdiki ve gelecekteki durumu hakkında beyin fırtınası yapılırken, en son toplantının gündemini oluşturan turizmin bilimsel konumu ile ilgili tartışmalar, ulusal ve uluslararası bilim kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.

Pek çok ulusal ve uluslararası turizm örgütünün de üyesi olarak görev yapmaktayım. Üye olduğum turizm oluşumları arasında; Uluslararası Turizm Akademisyenleri Birliği (International Academy for the Studies of Tourism – 2015 yılından bu yana); Uluslararası Turizm Uzmanları Birliği (Association of International Experts in Tourism–AIEST–2007 yılından itibaren, İsviçre), Uluslararası Turizm Araştırmacıları Ağı (International Tourism Researchers’ Network–TRINET–2007 yılından itibaren, ABD), Türk Pazarlama Araştırmacıları Birliği (2007 yılından itibaren–ABD), Turizm Araştırma Merkezi (Tourist Research Centre–2007 yılından itibaren, Belçika), Endüstriyel Pazarlama ve e-Ticaret Bölümü (Division of Industrial Marketing & e-Commerce–Luleå University of Technology–2006 yılından itibaren, İsveç), Tüketim ve Dinlence Araştırma Merkezi (Center for Research on Consumption and Leisure–University of Namur–FUNDP–2005 yılından itibaren, Belçika), Uluslararası Kültür, Turizm ve Konaklama Araştırmaları Akademisi (International Academy of Culture, Tourism and Hospitality Research–2005 yılından itibaren, ABD), Konaklama İşletmeciliği Merkezi (Centre for Hospitality Management–Sheffield Hallam University–2000 yılından itibaren–İngiltere) yer almaktadır. 27 Mayıs 2011 tarihi itibariyle, Uluslararası Kültür, Turizm ve Konaklama Araştırmaları Akademisi Başkanlığı’nı üstlendim ve 2014 yılında tamamladım.

Bu görevlerimin yanı sıra, pek çok ulusal ve uluslararası kongrede yürütücü, bilim kurulu üyesi gibi çok sayıda görev üstlendim.

 • Eğitim-öğretim anlamında 2004 yılında Muğla Üniversitesi’nde Erasmus programının başlatıcısı olarak önemli bir görev üstlenerek 2005–2012 yılları arasında 200 civarında öğrencinin bir Avrupa Birliği ülkesinde ve 50 dolayında yabancı öğrencinin de Muğla Üniversitesi’nde eğitim öğretim olanağı yakalamasına aracılık ettim. Birçok öğrencinin yurtiçi ve dışında akademik ve sektörel anlamda kariyer elde etmesinde motive edici çalışmalarda bulundum. Bu sayılar giderek artış göstermektedir. Bu anlamdaki ilkem, yetiştirdiğim öğrencilerin uluslararası nitelikte eğitim-öğretim olanakları ile mezun olmalarına, yine uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve beceri donanımına sahip olarak iş yaşamına atılmalarına destek olmaktır. Ek olarak, yurtiçi ve dışı birçok Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisine dersler vermemin yanı sıra, danışmanlıklarını da üstlenerek akademik sistem içinde kendilerini geliştirmelerine destek vermeye çalıştım.
 • Sektörel sorumluluk anlamında ise, sektör tarafından düzenlenen birçok toplantıda davetli konuşmacı olarak görev aldım. Bunlardan en önemlisi Avrupa Yatırım Bankası’nın daveti üzerine 2008 yılında ITB Fuarı’nda düzenlenen bir panelde Türkiye’nin turizm politikalarını anlatmak olmuştur. Yaptığım araştırmaların sonuçlarını sektör çalışanları ile paylaşmaya çaba göstermekteyim. Ayrıca sektör ile işbirliğini geliştirecek çok sayıda etkinliğe öncülük ettim. Sektörün gereksinim duyduğu nitelikli ve öz güveni yüksek öğrencilerin kendi ortamlarında sektör temsilcileri ile görüşerek istihdam olanaklarını görüşmeleri ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaları gerektiği anlayışından yola çıkarak Turizmde Okul-Sektör Buluşması isimli etkinliği başlatarak yüzlerce sektör çalışanının Üniversite ortamını tanımalarına ve binlerce öğrencinin de kendi okulunda sektörle birebir iletişime geçmelerine aracılık ettim. Benzer bir uygulamayı Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde de başlattım.

 

2003–2012 yılları arasında, Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev yaptım. Böyle bir görevi yerine getirirken izlediğim ilke de, uluslararası düzeyde kabul görmüş bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak sektörün beklentilerine dönük bilgi üretilmesinin gerekliliği ve bu bilginin eğitim-öğretim ve araştırma bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili taraflar ile paylaşımı konusunda her türlü fiziksel ve beşeri kaynakların harekete geçirilmesine öncülük edilmesi üzerine olmuştur.

Yaşam felsefem, başkalarının başarısızlığı ile değil, kendi başarım (başarısına katkıda bulunduğum diğer bireylerin başarısı da dahildir) ile mutlu olmaktır. Yaşarken öğrenme ve öğretmeyi, öğrenir ve öğretirken de yaşamayı kendime temel ilke edindim. Mesleki anlamdaki düşüncem ise, “kendisi için çalışan, aynı zamanda bağlı bulunduğu kurumu, toplumu ve bütün insanlık için çalışır” diyen Adam Smith ile örtüşmektedir.

Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi’nde Profesör olarak görev yapmaktayım.

Works


Qualifications

Academic & Professional Qualifications

Publications

Articles, Books & Conference Papers

Memberships

Scientific Committee Membership, Serving a Member of Editorial Board & Acting as an Ad-hoc Reviewer for International Journals

Awards

Awards

Visiting

Visiting Positions & Guest Lectures

Conferences Hosted

Conference Organisations

ADMINISTRATION

Administration

Advisor

Advisor

Journals


Qualifications


Academic Qualifications

Professional Qualifications

 • Fellow, International Academy for the Study of Tourism (2015- )
 • Regional Representative, Asia-Pacific Tourism Association (APTA), South Korea (2014- )
 • President, International Academy of Culture, Tourism & Hospitality Research (2012-2014)
 • Member, Tourism & Hospitality Educators Association of Asia (2014- )
 • Member, Association of International Experts in Tourism (AIEST), Switzerland (2007- )
 • Member, Tourist Research Centre, Belgium (2007- )
 • Affiliate Professor, Luleå University of Technology, Sweden (2006- )
 • Research Fellow, University of Namur, Belgium (2005- )
 • Member, International Academy of Culture, Tourism & Hospitality Research (2005- )
 • Research Associate, Sheffield Hallam University, UK (2000- )
 • Alumni contact in Turkey for the graduates of Sheffield Hallam University

Publications
 • M. Kozak, A. Correia & A. Bavik (2017). Gamblers versus non-gamblers: travel motivations to Macau. 52nd TRC Meeting, 29 March-1 April, Lisbon, Portugal.
 • A. Bavik, M. Kozak & A. Correia (2017). Travel motivations to Macau: A multi-group analysis. 7th Advances in Tourism Marketing (ATMC) Conference, 6-9 September, Casablanca, Morocco.
 • M. Kozak (2017). Tormoil in Turkish tourism: A short-term analysis. 15th Academy Conference, 22-26 May, Guanzhou, China.
 • A.I. Rodrigues, A. Correia & M. Kozak (2016). Is a mixed-method approach suitable for a destination image assessment? A lake tourism study as an example. 1st International Symposium on Qualitative Research, 12-14 July, Porto, Portugal.
 • I. Kaewumpai & M. Kozak (2016). Influence of Tourist Personality on Destination Satisfaction: The Cases of Bangkok, Phuket, and Chiangmai. International Graduate Research Conference, Bangkok, Thailand, 30 June-1 July.
 • A. Correia & M. Kozak (2016). Tourists’ Spending Behavior in Portugal: A Quantile Regression Analysis. 51th TRC Meeting, Helsinki, Finland, 31 March-3 April.
 • H.K. Özgen & M. Kozak (2016). A New Taxonomy for the Categorization of Hotel Offerings. 8th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Bodrum, Turkey, 24-29 May.
 • G. Aktas, Z.G. Sel, S. Sener & M. Kozak (2016). Triggering Effects of Conferences on Encouraging Delegates to Visit Secondary Destinations. 8th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Bodrum, Turkey, 24-29 May.
 • A. Aslan & M. Kozak (2016). A Critical Debate on the Tourism Academia and Industry Collaboration within the Neoliberal Paradigm. 8th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Bodrum, Turkey, 24-29 May.
 • A.I. Rodrigues, A. Correia & M. Kozak (2015). Lake-destination Image Assessment: The Case of the Alqueva Reservoir, Portugal. 6th Advances in Tourism Marketing (ATMC) Conference (8-10 September), Juensuu, Finland.
 • M. Kozak (2015). Family-based Travel Narratives: Confirmatory Personal Introspection of Children’s Interpretations of their Journey to Dubai, Hong Kong, and Macau. 9th CPTHL Symposium (1-4 July), Namur, Belgium.
 • A.I. Rodrigues, A. Correia & M. Kozak (2015). Assessing Lake Destination Image: Insights from the Industry. 9th CPTHL Symposium (1-4 July), Namur, Belgium.
 • M. Kozak, S. Kim & K. Chon (2015). Competitiveness of Overseas Pleasure Destinations: A Comparison Study Based on Choice Sets. 2015 WHTER & ICES Conference (20-22 May), Seoul, South Korea.
 • A. Correia & M. Kozak (2015). Self-determination of Scholars while Acting as a Reviewer for Tourism and Hospitality Journals. 50th Tourism Research Centre (TRC) Conference, Lyon, France, 26 – 29 March.
 • M. Kozak (2014). Future Trends in Supply & Demand: Implications for Culture – Religious Tourism. International Scientific-Strategic Conference on Tourism Development (18-20 October), Mashhad, Iran.
 • A.I. Rodrigues, A. Correia & M. Kozak (2014) Lake-destination Image Attributes: Neural Network Content Analysis, 7th World Conference Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Istanbul, Turkey. 3 – 8 June.
 • M. Kozak (2014) Reasons for Travelling and non-Travelling to Certain Destinations: An Empirical Investigation of Iranian Tourist Market. 49th Tourism Research Centre (TRC) Conference, Innsbruck, Austria, 11 – 14 April.
 • A.I. Rodriques, A. Correia & M. Kozak (2013). Lake-Destination Image Attributes: Website Content Analysis of Pictures and Text, 5th Advances in Tourism Marketing (ATMC) Conference, Faro, Portugal. 2 – 5 October.
 • Y. Cosar, A. Timur & M. Kozak (2013). The Influence of Slow City in the Context of Sustainable Destination Marketing. 5th Advances in Tourism Marketing (ATMC) Conference, Faro, Portugal. 2 – 5 October.
 • Y. Cosar & M. Kozak (2013). The Influence of Slow City over Tourist Behavior. 8th CPTHL Symposium, Istanbul, Turkey, 1 – 5 June.
 • A. Correia, M. Kozak & H. Reis (2013). How do Celebrities Perceive Tourism Luxuries? - The Case of Portugal.8th CPTHL Symposium, Istanbul, Turkey, 1 – 5 June.
 • M. Kozak (2013) What is This Thing Called Tourism – Is It a Science or beyond a Discipline. 48th Tourism Research Centre (TRC) Conference, Athens, Greece, 21 – 24 March.
 • A. Correia & M. Kozak (2012) Counterfeit Shopping Behavior in Tourism Context: The Case of Portugal and Turkey. KAMS Global Marketing Conference, Seoul, South Korea, 20 - 24 July.
 • A. I. Rodrigues, A. Correia & M. Kozak (2012). Exploring Destination Image Applied to Lakes: Alqueva Lake/Portugal as a Case Study. 5th International Lake Tourism Conference "Lakes and Lakeslands: Recreational and Tourism Potential - Development Directions and Threats", Olsztyn, Poland, 3 - 6 July.
 • M. Kozak & N. Kozak (2012). Thoughts of Postgraduate Tourism Education in Turkey. 6th World Conference Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Fethiye, Turkey, 24 – 29 April.
 • M. Kayak, M. Kozak & M. Moslehpour (2012). How Perceived Global Brands Influence Consumers’ Purchasing Behavior of Starbucks. 6th World Conference Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Fethiye, Turkey, 24 – 29 April.
 • M. Kozak (2012) Implications of Search Conference on Undergraduate Tourism Education. 47th Tourism Research Centre (TRC) Conference, Bern, Switzerland. 29 March – 1 April.
 • M. Kozak & Y. Cosar (2011) Bargaining Behavior of Tourists while on a Vacation in Turkey. 4th Advances in Tourism Marketing (ATMC) Conference, Maribor, Slovenia. 5-8 September.
 • G. Özdemir & M. Kozak (2011). Content Analysis of Slogans for Tourist Destinations. 4th Advances in Tourism Marketing (ATMC) Conference, Maribor, Slovenia. 5-8 September.
 • P. Semone & M. Kozak (2011). Towards a Mekong Tourism Brand. TOSOK International Tourism Conference, Seoul, South Korea. 4-6 July.
 • S. Demir, M. Kozak & A. Correia (2011). Relationship between Stages of Consumer Behavior Model in Tourism. 7th CPTHL Symposium, Chiang Mai, Thailand. 24-27 May.
 • A. Correia & M. Kozak (2011). Prestige Seeking Behavior at Domestic Destinatios. 7th CPTHL Symposium, Chiang Mai, Thailand. 24-27 May.
 • M. Kozak & T. Duman (2011) Family Members and Vacation Satisfaction. 46th Tourism Research Centre (TRC) Conference, Bodrum, Turkey. 7- 11 April.
 • A. I. Rodrigues, A. Correia & M. Kozak (2010). A Multidisciplinary Approach on Destination Image Concept. Poster presented at the Consumer Behavior in Tourism Symposium 2010, Free University of Bolzano, Italy, 1-4 December.
 • A. I. Rodrigues, A. Correia & M. Kozak (2010). A Broad Understanding of Destination Image Concept:  Multidisciplinary Approach. 4th International Tourism Congress (CITURISMO), Polytechnic Institute of Leiria/Higher School of Tourism and Sea Technology/Peniche, Peniche, Portugal, 25-25 November.
 • A. Correia & M. Kozak (2010). Role of Decision Making Styles in Post-Purchase Evaluation of Cultural Destinations, THMi International Tourism Conference, Sorenberg, Switzerland, 24-26 November.
 • A. Correia, M. Kozak & J. Ferraderia (2010). Tourist Satisfaction in Cultural Destinations, KAMS Global Marketing Conference, Tokyo, Japan, 9-12 September.
 • M. Kozak, D. Martin & E. Visser (2010). Tourism Life Cycle and Sustainability Analysis:  Profit-Focused Strategies for Mature Destinations, KAMS Global Marketing Conference, Tokyo, Japan, 9-12 September.
 • A. I. Rodrigues, A. Corrreia & M. Kozak (2010) Image of Lake Destinations:  The Origins of the Concept. 5th World Conference Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Cappadocia, Turkey, 25 – 30 May.
 • M. Kozak (2010) Destination Management: How, When, Why and Who?. 2. International Tourism Week Conference, Antalya, Turkey, 15-18 April.
 • M. Kozak (2010) Marketing Strategies of Turkey at Different stages and Customer Segments. 45th Tourism Research Centre (TRC) Conference, Vienna, Austria, 25-28 March.
 • I.A. Saltık, Y. Cosar & M. Kozak (2009) Film-Induced Tourism: Benefits and Challenges for Destination Marketing. 3rd Advances in Tourism Marketing (ATMC) Conference, Bournemouth, UK, 7-9 September.
 • M. Kozak (2009) Family Decision Making. 44th Tourism Research Centre (TRC) Conference (01-03 April), Poznan, Poland.
 • M. Kozak (2009) Benefits of International Exchange Program for Cross-cultural Dialogue. Intercultural Exchange Meeting, Union of Bularian Black Sea Local Authorities (23-25 May), Balchik, Bulgaria
 • M. Kozak (2009) Influence of Nationality over Decision Making. 6th CPTHL Symposium (01-03 June), Vienna, Austria.
 • M.Kozak (2009) An Overview of Past, Present and Future, 11th International Academy of the Study of Tourism (6-11 June), Mallorca, Spain.
 • M. Kozak & Y. Cosar (2008) Decision Strategies Applied by Students for their Choice of Tourism Schools. 14th EuroChrie Hospitality Conference (11-14 October), Dubai, UAE.
 • A. Decrop & M. Kozak (2008) Consumer Goals in Vacation Decision Making: A Multi-level Perspective. 4th Graduate Research Conference (23-27 April), Antalya, Turkey.
 • G. Ozdemir & M. Kozak (2008) Event Management and Destination Marketing: Universiade 2005 as a Case Study. 4th Graduate Research Conference (23-27 April), Antalya, Turkey.
 • A. Decrop & M. Kozak (2008) Consumer Goals in Vacation Decision Making: A Multi-level Perspective. 34th European Marketing Academy Conference EMAC (22-25 May), Bristol, UK.
 • M. Kozak (2008) Scenario-based Decision Making Strategies Applied by Students for Their Future Careers. 43rd Tourism Research Centre (TRC) Conference (18-20 April 2008), Kiel, Germany.
 • M. K. McCuddy, M. Pinar, I. Birkan & M. Kozak (2008) Exploring Gender Differences in the Linkages between Fundamental Moral Orientations and Outcome Orientations: An Empirical Study of the Hotel Industry in Turkey 2008 Oxford Business and Economics Conference, Oxford, UK.
 • M. K. McCuddy, M. Pinar, I. Birkan & M. Kozak (2008) Exploring Gender Differences in Fundamental Moral Orientations: An Empirical Study of the Hotel Industry in Turkey. American Society of Business and Behavioral Sciences 15th Annual Meeting (21-24 February). Las Vegas, USA.
 • M. Kozak (2007) The Growing Importance of Archeological Sites for Tourism in Turkey. Visiting the Past and Meeting the Limes: An International Symposium on Heritage, Tourism, Planning and Design Practices (11-12 October), Central Museum, Utrecht, Netherlands.
 • M. Kozak (2007) Cultural Heritage Management: Economic, Social and Political Perspectives. 3rd Tourism Outlook Conference (16-18 July), Kuala Lumpur, Malaysia.
 • M. Kozak (2007) Family Decision Making in Tourism Consumption. 42 TRC Conference (30 March – 1 April), Bozen, Italy.
 • O. Bahar, M. Kozak & U. Gokovali (2006) Estimating Determinants of Tourist Spending, 2nd International Conference on Thoeretical Advances in Tourism Economics (18-20 May), University of Balearic Islands, Spain.
 • Decrop & M. Kozak (2006) A Framework for Multi-level Decision Making. 32nd European Marketing Academy Conference EMAC (22-25 May), Athens, Greece.
 • M. Kozak (2005) Harassment versus Hospitality in Tourism. 4th CPTHL Symposium (17-20 July), HEC Montreal, Canada.
 • M. Kozak & A. D. A. Tasci (2005) Intentions and Consequences of Customer Complaints. 4th CPTHL Symposium (17-20 July), HEC Montreal, Canada.
 • Y. Sari, M. Kozak & T. Duman (2005) A Historical Perspective on the Development of Information Technology in Tourism. International Tourism Marketing: Perspectives in Tourism Marketing (20-22 May) Mugla University, Turkey.
 • M. Kozak & O. Bahar (2005) Perceived Determinants of Destination Competitiveness: Comparison between Tourists and Industry People. 1st International Conference on Thoeretical Advances in Tourism Economics (16-18 March) University of Evora, Evora, Portugal.
 • O. Bahar & M. Kozak (2005) Potantial Impacts of Euro on Tourists’ Destination Choice. International Tourism Conference: Perspectives in Tourism Marketing (20-22 May), Mugla University, Mugla, Turkey.
 • M. Kozak, L. Andreu & E. Bigne (2004) Tourism Development and web-based Promotion in the Mediterrenean Area. Euro-Chrie Congress (3-7 November), Bilkent University, Ankara, Turkey.         
 • M. Kozak (2004) Repeaters’ Assessment of Perceived Changes in Destination Performance. State of the Art Tourism II Conference (27-30 June), Stratchlyde University, Glasgow, Scotland.
 • M. Kozak (2004) What is Benchmarking? Understanding its Philosophy. 1st Benchmarking Forum (14-16 March). Texas A&M University. College Station, USA.
 • M. Kozak (2003) Developing a Destination-based TQM Practice. 2nd Scientific Tourism Conference, (2-4 October), Chios, Greece.
 • M. Kozak (2003) Tourists’ Self-Reported Judgments in Measuring Comparative Destination Performance. 3rd Symposium on Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure, (5-8 January). Melbourne, Australia.
 • M. Kozak, E. Bigne, L. Andreu & A. Gonzales (2003) Cross-Cultural Behavior Research in Tourism: A Case Study on Destination Image. The Third Symposium on Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure, (5-8 January). Melbourne, Australia.
 • M. Kozak, A. González & L. Andreu (2002) Cross-Cultural Behavior Research in Tourism: A Research Agenda and Case Study, The Academy of Marketing Science: Multicultural Marketing Conference, (26-29 June). Valencia, Spain.
 • M. Kozak (2001) Measuring Tourist Satisfaction with Multiple Destination Attributes, IMDA 10th World Business Congress, (4-8 July). Zagreb, Croatia.
 • M. Kozak (2000) An Overview of Tourism Development in Mallorca, International Scientific Conference on Island Tourism and Specific Destinations, (14-16 December). Chios, Greece.
 • M. Kozak (2000) A Critical Review of Approaches to Measure Tourist Satisfaction with Destinations, 2nd Symposium on Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure, (6-8 July). Vienna, Austria.
 • M. Kozak (1999) Measuring Destination Competitiveness and its Indicators, ERSA 39th Congress, (23-27 August). Dublin, Ireland.
 • M. Kozak (1999) Examination of Relationship between Previous Experiences, Tourist Satisfaction and Willingness of Repeat Business for Tourist Destinations. CHME Spring Conference (7-8 April). Surrey, UK.
 • M. Kozak & M. Rimmington (1998) Measuring Destination Competitiveness: Theoretical Considerations and Empirical Findings. EuroChrie/IAHMS Autumn Conference (5-6 November), Lausanne, Switzerland.
 • M. Kozak & M. Rimmington (1998) Developing a Benchmarking Model for Tourism Destinations. 3rd Annual Graduate Education and Graduate Research in Hospitality and Tourism Conference (8-10 January). Houston, USA.
 • M. Kozak, K. Nield & M. Rimmington (1997) Destination Benchmarking: Some Preliminary Ideas. EuroChrie/IAHMS Autumn Conference (13-15 November). Sheffield, UK.
 • K. Nield, G. Le Grys, M. Kozak & N. Batu (1997) Tourist Satisfaction in the Black Sea Resorts of Romania: An Explanatory Study. EuroChrie/IAHMS Autumn Conference (13-15 November). Sheffield, UK.
 • M. Kozak & M. Rimmington (1997) Benchmarking: Towards a Role in Destination Management. International Tourism Research Conference (8-12 September). Bornholm, Denmark.

 • M.Kozak & Y. Coşar (2016). Foça Club Med Tatil Köyü: Tarihçesi, Özellikleri ve Türkiye Turizmi Açısından Sonuçları, 8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, 28-30 Nisan.
 • E. Babacan, M. Kozak, D. Babat & N. Kulakoğlu (2012). Akademisyen Kimliğindeki Dönüşüm ve Bilimsel Araştırma Faaliyetinin Sürekliliği: Turizm Akademisyenleri Üzerine Bir Değerlendirme. 6. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kemer, 12-15 Nisan.
 • A. Ergul, E. Babacan, M. Kozak & D. Babat (2012). Yeni Tüketim Mekanları Olarak Havalimanı Terminalleri 2. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Kemer, 11 – 14 April.
 • Y. Coşar, M. Kozak & I.A. Saltık (2010) Küreselden Yerele Kalite Belgelendirmesi: Datça Badem Projesi, 5. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Serbest Bildiriler, Nevşehir, 26-30 Mayıs.
 • I.A. Saltık, Y. Coşar & M. Kozak (2010) Televizyon Dizilerinin Destinasyon Pazarlaması Açısından Olası Sonuçları. 5. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Serbest Bildiriler, Nevşehir, 26-30 Mayıs.
 • I.A. Saltık, T. Güner & M. Kozak (2010) Kamp Turizmi: Katılımcıların Beklentileri ve Deneyimleri. 5. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Serbest Bildiriler, Nevşehir, 26-30 Mayıs.
 • F. Kaya & M. Kozak (2008). Çevresel Pazarlama: Tüketicilerin Eğilim ve Tutumları Üzerine Bir Araştırma. 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, 25-28 Ekim, Nevşehir.
 • L. Karadağ & M. Kozak (2008). Ailelerin Tatille İlgili Alt Kararlarında İç Ve Dış Beşeri Faktörlerin Etkisinin Analizi. 3. Ulusal Turizm Sempozyumu, 17-19 Ekim, Eğirdir, Isparta.
 • M. Kozak & Y. Coşar (2008) Adayların ÖSYS Tercihinde Kullandıkları Stratejiler: Turizm Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. 4. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, 23-27 Nisan 2008, Belek, Antalya.
 • M. Kozak (2007) Türkiye’nin Uluslararası Turizmde Rekabet Düzeyi Konusunda Yürütülen Çalışmaların Genel Bir Analizi, Ulusal Turizm Sempozyumu, Ege Üniversitesi, 21-23 Kasım 2007, Çeşme, İzmir.
 • A. Aslan & M. Kozak (2005) Turizmde Gelişme ve Etik Sorunları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma 10. Hafta Sonu Turizm Konferansı, Erciyes Üniversitesi, 10-12 Kasim, Nevşehir.
 • M. Kozak (2004) ABD ve İngiltere’de Lisansüstü Tez Hazırlama Süreci. II. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 19-23 Mayıs, Gökçeada, Çanakkale.
 • M. Kozak (2003) Muğla Bölgesini Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Kültür Turizmine Yönelik Harcamalarının Analizi, I. Ulusal Turizm Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, 18-19 Aralık, İzmir.
 • M. Kozak (2003) Turizm Sektöründe Sürekli Gelişme için Destinasyon Bazında TKY Uygulaması. 9. Hafta Sonu Turizm Konferansı, 17-19 Ekim, Nevşehir.
 • A. Diler & M. Kozak (2003) Kültür Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Bir Öneri: Kültürel Kaynak Yönetimi Modeli Uygulaması. I. Ulusal Turizm Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, 18-19 Aralık, İzmir.


 • A.I. Rodrigues, A. Correia, & M. Kozak (2015). Lake-destination Image Attributes: A Neural Network Content Analysis. In M. Kozak & N. Kozak (eds.). Destination Marketing: An International Perspective (pp. XXX). New York: Routledge.
 • A. Rodrigues, A. Correia, M. Kozak, & A. Tuohino (2015). Lake-destination Image Attributes: Content Analysis of Text and Pictures. In A. Correia, J. Gnoth , M. Kozak, & A. Fyall (eds.) Marketing Places and Spaces (pp. 293-314). Bingley: Emerald.
 • Y. Coşar, A. Timur, & M. Kozak (2015). The Influence of Slow City in the Context of Sustainable Destination Marketing. In A. Correia, J. Gnoth, M. Kozak, & A. Fyall (eds.) Marketing Places and Spaces (pp. 209-220). Bingley: Emerald.
 • A. Rodrigues, A. Correia, M. Kozak, & A. Tuohino (2015). Lake-destination Image Attributes: Content Analysis of Text and Pictures. In Advances in Marketing Places and Spaces, Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research, 10. Bingley: Emerald.
 • A. Woodside & M. Kozak (2014). Primer to Tourists’ Perceptions and Assessments Including How-to-Build Formal, Implementable, Models of the Tourist Gaze. A. Woodside & M. Kozak (eds.). Tourists' Perceptions and Assessments (pp.1-22). Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research, Volume 8, Emerald.
 • A. Correia, M. Kozak & H. Reis (2014). Luxury Tourists: Celebrities’ Perspectives. A. Woodside & M. Kozak (eds.) Tourists' Perceptions and Assessments (pp.43-53). Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research, Volume 8. Emerald.
 • Y. Cosar & M. Kozak (2014). Slow Tourism (Cittaslow) Influence over Visitors’ Behavior. A. Woodside & M. Kozak (Eds.). Tourists' Perceptions and Assessments ( pp.21 – 29).Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research, Volume 9, Emerald.
 • A. Correia, M. Kozak & M. Tao (2014). Dynamics of Tourists’ Decision Making: From Theory to Practice, In (Eds.), Handbook of Tourism Marketing (pp.299-312), New York: Routledge.
 • M. Kozak (2013). Cultural Heritage and Tourism: Economic, Social and PoliticalPerspectives. N. Kozak & M. Kozak (Eds.). Tourism Research: An Interdisciplinary Perspective. (pp. 1 – 11). Cambridge Scholars Publishing.
 • M. Kayak, M. Kozak & M. Moslehpour (2012). How Perceived Global Brands Influence Consumers’ Purchasing Behavior of Starbucks. M. Kozak & N. Kozak (Eds.). Aspects of Tourist Behaviour. (pp.  ). Cambridge Scholars Publishing.
 • Y. Reisinger, M. Kozak & E. Visser (2013) Turkish Host Gaze at Russian Tourists: A Cultural Perspective. In O.Moufakkir & Y. Reisinger (Eds.) The Host Gaze in Global Tourism. (pp.    ). Oxon: CABI.
 • Correria, M. Kozak & J. Ferradeira (2012) Cross-cultural Heterogeneity in Tourist Decision Making. In A. G. Woodside (Ed.). Tourism Sensemaking to Give Meaning to Experience (pp. 39-61), London: Emerald.
 • Decrop & M. Kozak (2009). Decision Strategies in Tourism Evaluation. In M. Kozak & A. Decrop (Eds.). Handbook of Tourist Behaviour: Theory & Practice (pp.   ). NY: Routledge.
 • Decrop, A., & Kozak, M. (2009). Tourist decision strategies in a multi-level perspective. In A. Fyall et al. (Eds.), Marketing Innovations for Sustainable Destinations (pp. 80-91), Oxford: Goodfellow Publishers.
 • T. Duman & M. Kozak (2009). Service Failure, Tourist Complaints and Service Recovery. In M. Kozak & A. Decrop (Eds.). Handbook of Tourist Behaviour: Theory & Practice (pp.    ). NY: Routledge.
 • Y. Sari, M. Kozak & T. Duman (2006). A Historical Development of “IT” in Tourism Marketing. In M. Kozak & L. Andreu (Eds). Progress in Tourism Marketing (pp. 33-44). London: Elsevier.
 • M. Kozak (2004). Measuring Comparative Performance of Vacation Destinations: Using Tourists’ Self-Reported Judgments as an Alternative Approach. In G. I. Crouch et al. (Eds.). Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure 3. Cabi, Oxon. pp.285-302.
 • M. Kozak, E. Bigne, L. Andreu & A. Gonzales (2004). Cross-Cultural Behavior Research in Tourism: A Case Study on Destination Image. In G. I. Crouch et al. (Eds.). Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure 3. Cabi, Oxon. pp.303-318.
 • M. Kozak, E. Bigne & L. Andreu (2003) Limitations of Cross-cultural Customer Satsifaction Research and Recommending Alternative Methods. In J. A. Williams and M. Uysal (Eds.). Current Issues and Development in Hospitality and Tourism Satisfaction. The Haworth Press: NY. pp. 37-59.
 • M. Kozak & K. Nield (2002). An Overview of Benchmarking Literature: Its Strengths and Weaknesses. In S. Pyo (Ed.). Benchmarks in Hospitality and Tourism (pp. 7-23). NY: The Haworth Hospitality Press.
 • M. Kozak (2001). A Critical Review of Approaches to Measure Satisfaction with Destinations, In J. Mazanec et al. (Eds.). Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure 2. Cabi, Oxon, pp.303-320.
 • M. Kozak & M. Rimmington (1998). Developing a Benchmarking Model for Tourist Destinations. In K. Chon (Ed.). The Practice of Graduate Research in Hospitality and Tourism.  The Haworth Hospitality Press, NY, pp.23-42.


 • M. Kozak (2012). Destination Brand Management. In Destination Management. M. Yesiltas (Ed.). Anadolu University Open Faculty Publications, Eskisehir.
 • M. Kozak (2012). Destination-based Total Quality Management. In Destination Management. M. Yesiltas (Ed.). Anadolu University Open Faculty Publications, Eskisehir.
 • M. Kozak (2012). Destination Benchmarking. In Destination Management. M. Yesiltas (Ed.). Anadolu University Open Faculty Publications, Eskisehir.
 • M. Kozak (2012). Tourism Demand. In Tourism Economics. M. Kozak (Ed.). Anadolu University Open Faculty Publications, Eskisehir.
 • M. Kozak (2012). Elasticity of Tourism Demand. In Tourism Economics. M. Kozak (Ed.). Anadolu University Open Faculty Publications, Eskisehir.
 • M. Kozak (2012). Impacts of Tourism over National Economies. In Tourism Economics. M. Kozak (Ed.). Anadolu University Open Faculty Publications, Eskisehir.

Memberships


 • 6th International Conference on Services Management, 24-26 June 2013, Northern Cyprus.
 • Advances in Tourism Research, 26-28 May 2008, Averio, Portugal
 • Panel Member for Research Project Proposals, Turkish Institute of Sciences, 19 February 2008, Ankara, Turkey.
 • 24th Euro-Chrie Congress, 26-28 October 2006, Thessaloniki, Greece.
 • International Conference of Trends, Impacts and Policies on Tourism Development, 15-18 June 2006, Creete, Greece.
 • The EMAC Marketing Conference, May 2015 (Ad hoc reviewer)
 • The EMAC Marketing Conference, May 2014 (Ad hoc reviewer)
 • The EMAC Marketing Conference, May 2013 (Ad hoc reviewer)
 • The EMAC Marketing Conference, May 2012 (Ad hoc reviewer)
 • The EMAC Marketing Conference, May 2011 (Ad hoc reviewer)
 • The EMAC Marketing Conference, May 2010 (Ad hoc reviewer)
 • The EMAC Marketing Conference, May 2009 (Ad hoc reviewer)
 • The EMAC Marketing Conference, May 2008 (Ad hoc reviewer)
 • The EMAC Marketing Conference, May 2007 (Ad hoc reviewer)
 • The EMAC Marketing Conference, May 2006, Athens, Greece (Ad hoc reviewer)
 • International Conference on Coast & Marine Tourism, Nov 2005, Izmir, Turkey.
 • 23th Euro-Chrie Congress, Nov 2004, Ankara, Turkey. (Ad hoc reviewer)

Editorial board memberships

 • 2017 – The Service Industries Journal (UK)
 • 2017 – European Journal of Management & Business Economics (Spain)
 • 2015-, Journal of Business Research (USA)
 • 2013-, Journal of Hospitality & Tourism Management (Australia)
 • 2012-, Journal of Travel Research (USA)
 • 2012-, Journal of Destination Marketing & Management (USA)
 • 2011-, e-Review of Tourism Research (USA)
 • 2011-, Journal of Travel &Tourism Marketing (Hong Kong)
 • 2008-, European Journal of Tourism Research (Bulgaria)
 • 2007-, International Journal of Culture, Tourism & Hospitality Research (USA)
 • 2007-, Tourism Review (Switzerland)
 • 2005-, Annals of Tourism Research (USA)
 • 2003-, Tourism Analysis (USA)

Guest editorials

 • 2015, International Journal of Culture, Tourism & Hospitality Research (USA)
 • 2013, Tourism Review (Switzerland)
 • 2011, International Journal of Tourism Research (UK)
 • 2008, Tourism Review (Switzerland)
 • 2008, International Journal of Culture, Society and Leisure (USA)
 • 2008, Journal of Hospitality Management and Marketing (USA)
 • 2008, International Journal of Tourism Policy (Greece)

 • International Journal of Intercultural Relations
 • Asia Pacific Journal of Tourism Research
 • Tourism Recreation Research
 • Tourism Economics
 • Tourism, Culture & Communication
 • Scandinavian Journal of Tourism & Hospitality Research
 • International Journal of Comtemporary Hospitality Research
 • Annals of Tourism Research
 • Asian Journal of Marketing
 • Cornell Quarterly
 • Current Issues in Tourism
 • European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation Research
 • Facilities
 • International Journal of Hospitality Management
 • International Journal of Tourism Research
 • Journal of Tourism Studies
 • Journal of Vacation Marketing
 • Journal of Tourism and Travel Marketing
 • Journal of Hospitality and Tourism Research
 • Journal of Hospitality Management and Marketing
 • Journal of Mountain Science
 • Journal of Sustainable Tourism
 • Leisure Sciences
 • International Journal of Business, Management and Social Sciences
 • Managing Service Quality
 • The Service Industries Journal
 • Tourism: An Interdisciplinary Journal
 • Tourism Management
 • Tourism Geographies

Awards


Metin Kozak

Professor

 • Best Paper Award (was presented a certificate), nfluence of Tourist Personality on Destination Satisfaction: The Cases of Bangkok, Phuket and Chiangmai, International Graduate Research Conference, Bangkok, Thailand, July 2016.

 • Best Paper Award (was presented a certificate), The Impact of Culture on Tourist Decision Making Styles, 6th CPTHL Symposium, Vienna, Austria. June 2009.

 • Best Paper Award (was presented a certificate), Exploring Gender Differences in Fundamental Moral Orientations: An Empirical Study of the Hotel Industry in Turkey. 15th Annual Meeting, Las Vegas, USA. February 2008.

 • Award Winner of the Tourism Researcher of the Year 2003 (was presented a plaque and a US$2,000 cheque by The Association of Turkish Tourism Investors, Istanbul, Turkey, 17 January 2004) [Among 19 candidates]

 • The European Award for Thesis on TQM 2000-2001 (was presented a plaque and certificate by the European Union-European Foundation for Quality Management, Brussels, Belgium, April 2001) [Among 15 candidates]

 • Marquis Who's Who in the World (2003-2014)

 • Winner of the Study Abroad Scholarship provided by the Turkish Higher Education Council, Ankara, Turkey, in order to undertake a PhD degree in UK (was paid tuition fees and bursary for 1996-2000) [Among 54 candidates]

Visiting


 • Invited Speaker, How to submit papers?, 9th World Conference for Graduate Conference in Tourism, Hospitality & Leisure, Cartagena, Spain (6-11 June 2017).
 • Invited Speaker, Suggestions for the performance indicators of published and cited papers, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey (8 May 2017).
 • Invited Speaker, Writing academic papers, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey (3 May 2017).
 • Invited Speaker, Types of metrics used for the ranking of universities, Izmir, Turkey (25 March 2017).
 • Invited Speaker, 13th Research Methods Seminar on Academic Writing, Antalya, Turkey, 1-5 February 2017.
 • Invited Speaker, Writing papers and textbooks, Dokuz Eylul University, Foca, Turkey (6 January 2017).
 • Invited Speaker, The history of tourism & hospitality journals, 2nd International Tourism Conference, Las Palmes, Spain, 15-17 December 2017.
 • Invited Speaker, Branding destinations, L.N Gumilyev Eurasian National University, Astana, Kazakhstan (3-17 November 2016).
 • Invited Speaker, From travel narratives to confirmatory personal introspection studies: Implications for consumer behaviour research in tourism, Bournemouth University, Bournemouth, UK (27 July 2016).
 • Invited as a Visiting Professor to give a lecture on tourism marketing for PhD students at ABAC, Bangkok, Thailand, 3-13 June 2016.
 • Invited as a keynote to deliver a speech on “How does Innovation Matter in Maintaining Sustainable Development? Metropol Cities as Tourist Attractions”. International Tourism and Hospitality Conference, Taipei, Taiwan, 6-8 May 2016.
 • Invited Speaker, 12th Research Methods Seminar on Academic Writing, Antalya, Turkey, 27-31 January 2016.
 • Visiting Professor, Taught Tourism Marketing at PhD Level. University of Europe, Portugal (3-7 February 2016).
 • Invited Speaker, Tips on Academic Writing, 6th Advances in Tourism Marketing (ATMC) Conference, Joensuu, Finland, 8-10 September 2015.
 • Invited Speaker, What and How to do it? APTA 2015 Conference (14-17 May), Kuala Lumpur, Malaysia
 • Invited Speaker, Academic Trend: What should we do? APTA 2015 Conference (14-17 May), Kuala Lumpur, Malaysia
 • Invited Speaker, Partnership between Industry and Academy. 2015 WHTER & ICES Conference (20-22 May), Seoul, South Korea
 • Invited Speaker, Authors and Editors Workshop – Organised by Routledge and TUBITAK (6 April 2015), Antalya, Turkey.
 • Invited Speaker, The Future of Tourism & Experiential Marketing: Moving from Current Issues to Future Trends. 7th International Tourism Congress (2-4 December 2014). Muscat, Oman
 • Invited speaker, Marketing Implications for Developing Culture Tourism in Mashhad, International Scientific-Strategic Conference on Tourism Development (18-20 October), Mashhad, Iran.
 • Invited speaker, How to Publish in Scholarly Journals: Challenges & Prospects for the Future. 7th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure (3-8 June), İstanbul, Turkey.
 • Visiting Professor, Hong Kong Polytechnic University, SAR, China (1 August 2014 – 1 August 2015). Taught Managing Marketing, Research Methods and Strategic Management Masters and Undergraduate Levels.
 • Invited Speaker, International Online Conference on Innovative Economy and Kazakhstan: Sustainable Development and Globalisation, L.N Gumilyev Eurasian National University, Astana, Kazakhstan (25 April 2014).
 • Invited Speaker, Silpakorn University, International Conference 2013: Towards the Next Decade of Hospitality and Creative Economics – Looking Forward to 2020. The Future of Tourism Marketing and Management: Moving from Current Issues to Future Trends, Bangkok, Thailand (1 – 3 December 2013)
 • Visiting Professor, Eurosia National University, Kazakhstan (18 – 29 December 2013). Taught Research Methods at PhD Level.
 • Visiting Professor, National Chiayi University, Taiwan (10 – 22 November 2013). Taught Consumer Behavior at Masters Level.
 • Visiting Professor, Eurisia National University, Kazakhstan (21 – 31 May 2013). Taught Research Methods at PhD Level.
 • Visiting Professor, Eurisia National University, Kazakhstan (25 March – 07 April 2013). Taught Academic Writing at PhD Level.
 • Invited Speaker, 11th Research Methods Seminar on Academic Writing, Afyonkarahisar, Turkey, 13 – 17 February 2013.
 • Visiting Professor, Assumption University, Thailand (12 – 19 January 2013). Taught Advanced Destination Marketing at PhD Level.
 • Visiting Professor, National Chiayi University, Taiwan (05 – 17 November 2012). Taught Marketing Eco-tourism at Masters Level.
 • Invited Speaker, 1st Tourism and Hospitality Marketing Workshop (11 October 2012). Tabriz, Iran, The Future of Tourism Marketing
 • Invited Speaker, 5th International Congress of Islamic Geographiers. Tabriz, Iran, Tourism Development in Turkey (9 – 10 October 2012).
 • Visiting Professor, Bournemouth University, UK (01 July – 15 August 2012). Worked on a project of Wellness Tourism and Destination Marketing.
 • Visiting Professor, University of Sassari, Italy (04 – 14 July 2012). Taught Destination Branding.
 • Visiting Professor, Assumption University, Thailand (24 May – 03 June 2012). Taught Advanced Destination Marketing at PhD Level.
 • Invited Speaker, Akdeniz University, Turkey (20 April 2012). Observations on Market Saturation and Product Differentiation.
 • Visiting Professor, Eurisia National University, Kazakhstan (21 February – 04 March 2012). Taught Tourism Marketing at Masters and PhD Level.
 • Invited Speaker, Kazakh Humanities and Law University, Kazakhstan (03 March 2012). Taught Sustainable Tourism at Undergraduate Level.
 • Invited Speaker, 10th Research Methods Seminar on Academic Writing, Antalya, Turkey, 23 – 28 January 2012.
 • Visiting Professor, National Chiayi University, Taiwan (26 November – 09 December 2011). Taught Tourism Marketing at Masters and PhD Level.
 • Invited Speaker, Modern Hospitality and Tourism Development Conference, Meanings of Hospitality in Global Tourism.  Tehran, Iran. 02 October 2011.
 • International Conference on Tourism Management and Sustainable Development, Observations on Market Saturation and Product Differentiation. Shiraz, Iran. 28 –29 September 2011.
 • Visiting Professor, Department of Tourism, University of Applied Sciences, Finland (11 – 16 April 2011). Taught Tourism Marketing at Undergraduate Level.
 • Visiting Professor, Assumption University, Thailand (04 – 13 March 2011). Taught Advanced Destination Marketing at PhD Level.
 • Invited Speaker, 9th Research Methods Seminar on Academic Writing, Antalya, Turkey, 30 January – 06 February 2011.
 • Invited Speaker, Developments in International Tourism and Reflections on Thermal Tourism. Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey. 05 November 2010.
 • Invited Speaker, 8th Research Methods Seminar on Academic Writing, Antalya, Turkey, 30 January – 02 February 2010.
 • Visiting Professor, School of Tourism and Hospitality Management, Shih-Chien University, Taiwan (24 December 2009). Taught Publishing in Tourism Journals at Masters Level.
 • Visiting Professor, School of Tourism and Hospitality Management, I-Shou University, Taiwan (27 December 2009). Taught Publishing in Tourism Journals at Masters Level.
 • Visiting Professor, School of Tourism and Hospitality Management, National Peng-hu University, Taiwan (29 December 2009). Taught Publishing in Tourism Journals at Masters Level.
 • Visiting Professor, Assumption University, Thailand (30 October – 05 November 2009). Taught Advanced Destination Marketing at PhD Level.
 • Invited Speaker, 7th Research Methods Seminar on Academic Writing, Antalya, Turkey, 30 January – 02 February 2009.
 • Visiting Lecturer, International Office, Lulea University of Technology (Sweden-Iran) (1 - 5 December 2008). Taught Hospitality Marketing at Masters Level.
 • Invited Speaker, Dokuz Eylul University (Turkey) (27 May 2008). Taught Tourism Research at PhD Level.
 • Invited Speaker, by European Investment Bank, ITB Berlin, Germany (5 - 7 March 2008). Spoke about Tourism Marketing Strategies for Turkey.
 • Visiting Lecturer, International Office, University of Esfahan and Lulea University of Technology, Sweden (6 - 8 December 2007). Taught Hospitality Management at Masters Level.
 • Visiting Professor, School of Tourism and Hospitality Management, National Peng-hu University, Taiwan (30 October 2007). Taught Publishing in Tourism Journals at Masters Level.
 • Visiting Professor, Graduate Department of Tourism and Hospitality Management, National Chiayi University, Taiwan (02 November 2007). Taught Publishing in Tourism Journals at PhD Level.
 • Visiting Lecturer, School of Tourism Management, University of Algarve, Faro, Portugal (27 - 28 September 2007). Taught Destination Competitiveness: Management, Marketing and Measurement Issues at PhD level.
 • Visiting Lecturer, Faculty of Economics, University of Valencia, Spain (30 April - 4 May 2007). Taught Consumer Behavior and Marketing at PhD level.
 • Visiting Lecturer, Department of Tourism, Kodolonyi Janos University, Hungary (15-19 April 2007). Taught Destination Marketing and Competitiveness at Undergraduate Level.
 • Visiting Lecturer, International Office, University of Esfahan and Lulea University of Technology (Sweden) (23-27 September 2006). Taught Hospitality Management at Masters Level.
 • Research Fellow, Department of Business Administration, University of Namur (Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix), Belgium (01 September 2005 - 31 August 2006)
 • Visiting Lecturer, Department of Environment and Tourism, Brock University, Ontario, Canada (28-30 March 2006). Taught Sustainable Tourism at Undergraduate Level.
 • Visiting Scholar, School of Business and Economics, College of Charleston, SC, USA (12-30 June 2005). Completed a project on Risk Perceptions published in International Journal of Tourism Research.
 • Visiting Lecturer, University of Balearic Islands, Spain (14-22 December 1997). Taught Use of IT in Tourism Marketing at Undergraduate Level.
 • Visiting PhD Student, University of Ulster, Northern Ireland, UK (23 April–12 July 1996).

Conferences Hosted


 • 9th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Cartagena, Spain, 6-11 June 2017.
 • 5th Interdisciplinary Tourism Research Conference, Cartagena, Spain, 6-11 June 2017.
 • 12th Search Conference for Academic Tourism Education, Girne, KKTC, 24-25 January 2017.
 • 11th Search Conference for Academic Tourism Education, Urgup, Turkey, 9-10 December 2016.
 • 10th Search Conference for Academic Tourism Education. Sinop, Turkey, 22-25 September 2016.
 • 8th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Bodrum, Turkey, 24-29 May 2016.
 • 4th Interdisciplinary Tourism Research Conference, Bodrum, Turkey, 24-29 May 2016.
 • 9th Search Conference for Academic Tourism Education. Kastamonu, Turkey, 6-8 April 2016.
 • Co-chair for the 7th Advances in Tourism Marketing Conference (ATMC), Casablanca, Morocco, September 2017.
 • Co-chair for the 8th World Conference Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Turkey, May 2016.
 • Co-chair for the 4th Interdisciplinary Tourism Research Conference, Turkey, May 2016.
 • Co-chair for the 6th Advances in Tourism Marketing Conference (ATMC), Finland, 2 – 4 September 2015.
 • Co-chair for the 7th World Conference Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Istanbul, Turkey, 3 – 8 June 2014.
 • Co-chair for the 3rd Interdisciplinary Tourism Research Conference, İstanbul, Turkey, 3 – 8 June 2014.
 • Co-chair for the 6th Search Conference for Academic Tourism Education, Bodrum, Turkey, 17 – 20 April 2014. (in Turkish)
 • Co-chair for the 2nd Recreation Research Conference, Kusadası, Turkey, 1 – 3 November 2013. (in Turkish)
 • Co-chair for the 5th Advances in Tourism Marketing Conference (ATMC), Faro, Portugal, 2 – 4 October 2013.
 • Co-chair for the 63rd AIEST Conference, Izmir, Turkey, 25 - 29 August 2013.
 • Chair for the 8th Consumer Psychology in Tourism, Hospitality and Leisure (CPTHL) Symposium, Istanbul, Turkey, 2 - 5 June 2013.
 • Co-chair for the 5th Search Conference for Academic Tourism Education, Manavgat, Turkey, 11 - 14 April 2013. (in Turkish)
 • Co-chair for the 6th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Fethiye, Turkey, 24 - 29 April 2012.
 • Co-chair for the 2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference, Fethiye, Turkey, 24 - 29 April 2012.
 • Co-chair for the 1st Recreation Research Conference, Kemer, Turkey, 11 - 14 April 2012. (in Turkish)
 • Co-chair for the 4th Search Conference for Academic Tourism Education, Marmaris, Turkey, 27 – 30 October 2011. (in Turkish)
 • Co-chair for the 4th Advances in Tourism Marketing Conference (ATMC), Maribor- Slovenia, 4-7 September 2011.
 • Co-chair for the 46th Tourist Research Centre (TRC) Conference, Bodrum, Turkey, 7 - 10 April 2011.
 • Co-chair for the 3rd Search Conference for Academic Tourism Education, Dalaman, Turkey, 21 – 24 April 2011. (in Turkish)
 • Co-chair for the 5th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Cappadocia, Turkey, 25 – 30 May 2010.
 • Co-chair for the 1st Interdisciplinary Tourism Research Conference, Cappadocia, Turkey, 27 – 30 May 2010.
 • Chair for the 2nd Search Conference for Academic Tourism Education, Fethiye, Turkey, 22 - 25 April 2010. (in Turkish)
 • Co-chair for the 3rd Advances in Tourism Marketing Conference (ATMC), Bournemouth, UK, 7 - 9 September 2009.
 • Chair for the 1st Search Conference for Academic Tourism Education, Bodrum, Turkey, 23 - 26 April 2009. (in Turkish)
 • Co-chair for the e-Culture & e-Tourism Workshop (In coorepation with Middle East Technical University), Mugla, Turkey, 25 - 27 September 2008.
 • Co-chair for the 4th Graduate Research in Tourism Conference, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2008.
 • Co-chair for the 2nd Advances in Tourism Marketing Conference (ATMC), Valencia, Spain, 10 - 12 September 2007.
 • Chair for the 10th International Academy for Studies of Tourism Conference, Mugla, Turkey, 15 - 20 May 2007.
 • Co-chair for the 3rd Graduate Research in Tourism Conference, Canakkale, Turkey, 25 - 28 May 2006.
 • Co-chair for the 1st International Tourism Conference: Perspectives in Tourism Marketing, Mugla, Turkey, 19 - 22 May 2005.

ADMINISTRATION


Metin Kozak

Professor

 • August 2017 - , Dean, School of Tourism, Dokuz Eylul University, Turkey
 • November 2016 –, Representative to the University Senate, Dokuz Eylul University, Turkey
 • November 2016 –, Member of University Board, Dokuz Eylul University, Turkey
 • November 2016–August 2017, Acting Dean, School of Tourism, Dokuz Eylul University, Turkey
 • October 2016 –, Member of Board, Centre for Continuous Education (DESEM), Dokuz Eylul University, Turkey
 • January 2014 –, Member of School Board, School of Tourism, Dokuz Eylul University, Turkey.
 • Malaysia External Examiner
 • January–August 2014, Member of School Board, School of Tourism & Hospitality Management, Dokuz Eylul University, Turkey.
 • August 2004–December 2010, Member of School Board, School of Tourism & Hospitality Management, Mugla university, Turkey.
 • November 2008–December 2010, Representative to the University Senate, Mugla   University, Turkey.
 • November 2008–December 2010, Director, School of Tourism & Hospitality Management, Mugla University, Turkey.
 • September 2006–2012, Head of Department, School of Tourism & Hospitality Management, Mugla University, Turkey.
 • September 2003–2012, Director, Centre for Tourism Research, Mugla University, Turkey.
 • December 2002–September 2005, Assistant Director, School of Tourism & Hospitality Management, Mugla University, Turkey.
 • December 2002–September 2005, Head of Department, School of Tourism & Hospitality Management, Mugla University, Turkey.
 • March–August 2003, Representative to the University Senate, Mugla University, Turkey.
 • March–August 2003, Acting Director, School of Tourism & Hospitality Management, Mugla University, Turkey.

Advisor


 • Yasemin Koçak (2017 -). Dokuz Eylul University (Ph.D. degree, Advisor).
 • Süheyla Gökçe (2017 -). Dokuz Eylul University (Ph.D. degree, Advisor).
 • Mustafa Güzey (2017 -). Dokuz Eylul University (Masters degree, Advisor).
 • Levent Soyalp (2015-2017). Dokuz Eylul University (Masters degree, Advisor).
 • Selin Altun (2015 -). Dokuz Eylul University (Masters degree, Advisor)
 • Elvan Karaöz Özyılmaz. (2015 -) Dokuz Eylul University (Masters degree, Advisor).
 • Ana Isabel Rodrigues. (2012-2015) University of Algarve, Department of Economics, Portugal (Ph.D. degree, External advisor).
 • Balzhan Shilibekova (2012- ). Gumilyov University, Department of Tourism Management, Kazakhstan (Ph.D. degree, External advisor).
 • Hanım Kader Şanlıöz (2012-2017). Dokuz Eylul University, Department of Tourism Management (Ph.D. degree, Advisor).
 • Issara Kaewumpai (2012-2017). Assumption University, Department of Tourism Management, Thailand (Ph.D. degree, External advisor).
 • Tanida Tanasubsinn (2011- ). Assumption University, Department of Tourism Management, Thailand (Ph.D. degree, External advisor).
 • Thanapit Prasertsri (2011- ). Assumption University, Department of Tourism Management, Thailand (Ph.D. degree, External advisor).
 • Yesim Cosar (2011–2013). Dokuz Eylul University, Department of Tourism Management (Ph.D. degree, External advisor).
 • Aunkrisa Sangehumnong (2010-2016). Assumption University, Department of Tourism Management, Thailand (Ph.D. degree, External advisor).
 • Roya Rahimi (2009-2013). Dokuz Eylul University, Department of Tourism Management (Ph.D. degree, External advisor).
 • Isıl Arıkan Saltık (2008-2011). Mugla University, Department of Tourism Management (Masters degree, Advisor).
 • Tugba Güner (2008-2011). Mugla University, Department of Tourism Management (Masters degree, Advisor).
 • Alper Aslan (2006-2012). Dokuz Eylul University, Department of Tourism Management (Ph.D. degree, External advisor).
 • Çigdem Demirci (2008-2010). Mugla University, Department of Tourism (Masters degree, Advisor).
 • Sirvan Sen Demir (2006-2010). Dokuz Eylül University, Department of Tourism Management (Ph.D. degree, External advisor).
 • Levent Karadag (2006-2008). Mugla University, Department of Tourism (Masters degree, Advisor).
 • Roya Rahimi (2006-2007). University of Esfahan, Iran & Lulea University of Technology, Sweden (Masters degree, External advisor).
 • Ozan Bahar (2003-2005). Mugla University, Department of Economics (Ph.D. degree, Advisor).

External Examiner

 • Javaneh Mehran (2017). Eastern Mediterranean University, Northern Cyprus
 • Rasidah Hamid (2017). Universiti Teknologi MARA, Malaysia
 • Adrian Heng Tsai Tan (2017). University of Canberra, Australia
 • Suporn Jenjuabjit (2016). Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR China.
 • Scott Smith, Assumption University, Thailand, 2016
 • Lam Mun Soon, Multimedia University, Malaysia, 2016
 • Bona Kim, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR China, 2015
 • Zilmiyah Mohit Kamble, PhD, Taylor’s University, Malaysia, 2015
 • Grace Chan, PhD, Hong Kong Polytechnic University, SAR China, 2014
 • Jamila A. Abodeeb, PhD, Southern Cross University, Australia, 2014
 • Azadeh Kazeminia, PhD, Lulea University, Sweden, 2013
 • Yusuf Gunaydin, Dokuz Eylul University, Turkey, 2013
 • Alper Aslan, PhD, Dokuz Eylul University, Turkey, 2011
 • Yasar Sari, PhD, Mugla University, Turkey, 2004

Get in touch


Visiting Professor
Dr Metin Kozak
School of Tourism
Dokuz Eylul University
35680 Foca-Izmir
Turkey
Emails
m.kozak@superonline.com
metin.kozak@deu.edu.tr
I'm on social networks